• Slider image Ortho Mignon van Loenen
  • Slider image Ortho Mignon van Loenen

Informatie

Privacyregeling en geheimhouding

Voor een goede orthodontische behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt een tandheelkundig dossier samen te stellen. In ons privacy statement kunt u lezen hoe wij met patiëntgegevens omgaan. Wij baseren ons hierbij op de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de orthodontist.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van behandelingen gaat via een factoring-bedrijf Famed. Het telefoonnummer hiervan is: 
0900 0885. Verdere informatie over de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de balieassistente.

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met uw orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

Om een hoge kwaliteit zorg te leveren heeft onze praktijk een certificeringstraject doorlopen. Met succes heeft onze praktijk dit traject doorlopen en is onlangs officieel gecertificeerd volgens de hoge kwaliteitseisen van de ISO 9001 norm. Hierdoor waarborgen wij de hoge kwaliteit in onze praktijk en het streven naar het verbeteren van de kwaliteit.

Verzekering

Wat vergoedt uw verzekering?

Orthodontie zit niet in het basispakket. Vergoeding voor de orthodontische behandeling is afhankelijk van of u een aanvullende verzekering heeft en welke. Voor een zo volledig mogelijk overzicht van vergoedingen door verschillende ziektekostenverzekeraars: http://www.orthodontist.nl

  • Voor een overzicht van vergoedingen voor orthodontie van verschillende zorgverzekeraars tot 18 jaar, kunt u hier klikken.
  • Voor een overzicht van de vergoedingen voor orthodontie van verschillende zorgverzekeraars vanaf 18 jaar, kunt u hier klikken. Let u hierbij op aanvullende eisen, zoals een wachttijd of medische acceptatie.