Soorten beugels

Een orthodontist zet je tanden en kiezen recht in je mond. De orthodontist gebruikt een beugel en daarmee komt er druk op de scheve tanden en kiezen. Daardoor gaan ze langzaam recht staan. Dat werkt bij volwassenen en kinderen. Bij kinderen kan zelfs de groeirichting beïnvloed worden, zodat bijvoorbeeld een overbeet wordt opgelost.

Uitneembare apparatuur

Activator:
Een activator is een apparaat dat uit een boven- en een onderbeugel bestaat die aan elkaar vastzitten. De reden dat we de activator gebruiken is om de achterstand in groei van je onderkaak t.o.v. je bovenkaak te corrigeren. Zelf kun je dat verschil in groei herkennen aan de grote overbeet. Wanneer je de beugel goed draagt, zullen je kaken beter op elkaar gaan passen en zul je je mond, tanden en kaken beter kunnen gebruiken. De overbeet zal in grootte afnemen.

Headgear:
Een headgear, ook wel buitenbeugel genoemd, bestaat uit een buiten en een binnenboog. De binnenboog wordt in je mond in buisjes geschoven die op dunne metalen bandjes op je bovenkiezen zitten. De boog komt naar buiten bij de mondhoeken en loopt langs de wangen buitenom naar achteren. Hij wordt aangespannen met een band om je nek of over je hoofd. De buitenbeugel wordt soms samen met andere apparaten toegepast.

De buitenbeugel wordt over het algemeen gebruikt om meer ruimte te maken voor het blijvende gebit. Daarna krijg je vaak nog een andere beugel. Het dragen van de buitenbeugel geeft over het algemeen weinig ongemak, ook niet tijdens het slapen. De lichaamshouding tijdens het slapen is daarbij niet van belang. Wel moet je er de eerste nachten aan wennen. Je kunt dan een paar keer wakker worden. Dit gaat vanzelf over als je doorzet. ’s Morgens kunnen de kiezen een tijdje gevoelig zijn. Dit is een normale reactie die geen kwaad kan. Draag de buitenbeugel niet tijdens het eten en sporten of in andere situaties waarin de beugel gestoten kan worden.

De ervaring heeft geleerd dat de buitenbeugel minstens 14-16 uur per etmaal gedragen moet worden om een goed resultaat te geven. Onvoldoende dragen brengt met zich mee dat de behandeling onnodig moeilijker wordt, mislukt of gestaakt moet worden. In ieder geval zal door onvoldoende dragen de behandelingsduur aanzienlijk langer worden. Voor kinderen op de lagere school is het meestal het gemakkelijkst de beugel ’s nachts en onder schooltijd te dragen. Bij middelbare scholieren kan veelal het vereiste aantal uren worden bereikt wanneer de beugel na schooltijd en ‘s nachts wordt gedragen.

Lipbumper:
Een lipbumper is een beugel die gebruik maakt van de onderlip die nu een lichte druk op de beugel uitoefent, waardoor er een lichte kracht op de grote kiezen in de onderkaak wordt overgebracht. Deze kracht is net groot genoeg om te voorkomen dat de kiezen naar voren doorschuiven en zorgt ervoor dat tijdens het wisselen meer ruimte ontstaat voor de ondertanden en de nieuwe kiezen. Vaak wordt een lipbumper gebruikt voordat alles gewisseld is in combinatie met een buitenbeugel.

Invisalign:

Een behandeling met invisible aligners (doorzichtige ‘hoesjes’, die de tanden op lijn zetten) bestaat uit een reeks van uitneembare aligners die je gemiddeld elke 7 – 10 dagen vervangt door een nieuwe set. Hiernaast zullen attachments (soort lijmbolletjes) op een aantal tanden en kiezen worden geplaatst om in combinatie met de aligners de gewenste correcties te verkrijgen. Elke aligner is op maat gemaakt, alleen voor jouw gebit. Telkens wanneer je een nieuwe aligner over de tanden klikt, zal je gebit geleidelijk verschuiven -stapje voor stapje, week na week- naar de gewenste positie. Soms is het nodig zelf elastiekjes erbij te dragen om de boven- en ondertanden ten opzichte van elkaar te corrigeren.

Draag de aligner full time. Doe de aligner altijd uit tijdens het eten en drinken m.u.v. het drinken van koud water, zonder koolzuur.

In eerste instantie kan het lastig zijn met praten, maar door veel te praten zal je er sneller aan wennen.

Maak de aligner minimaal twee maal daags goed schoon met een tandenborstel en koud water. Gebruik geen heet water.
Zorg ervoor dat je tanden na het eten/drinken goed schoon zijn voordat je de aligner terugplaatst in de mond.

Na de eerste set aligners is meestal een refinement noodzakelijk voor de finishing touch. Dit houdt in dat we een nieuwe scan, dia’s en een röntgenfoto maken. Afhankelijk van de nog noodzakelijke aanpassingen volgen er dus nog aanvullende aligners. Het kost een paar weken alvorens wij de nieuwe aligners in huis hebben aangezien er tijd gaat zitten in het versturen en aanvragen van de nieuwe aligners. In die tijd adviseren wij u de aligners in de avond en nacht te dragen om ervoor te zorgen dat de tanden blijven staan in dezelfde positie als tijdens de scan voor de refinement.

Vaste apparatuur

Herbst beugel:

De Herbst beugel stimuleert de voorwaartse groei van de onderkaak en verplaatst de kiezen in de bovenkaak naar achteren en de tanden van de onderkaak naar voren. Hierdoor wordt de overbeet verkleind en wordt ervoor gezorgd dat de kiezen van de onder- en bovenkaak goed in elkaar passen. Voor een Herbst worden er in de boven en onderkaak 4 kiezen voorzien van ringetjes, waaraan een soort locomotiefstaafjes zijn bevestigd. Voordeel van de Herbst beugel is dat hij binnensmonds is en niet uitgenomen kan worden.

Voor een goed resultaat moet de beugel tussen de 9 en 12 maanden in de mond blijven. Omdat de beugel vast in de mond zit en dus 24 uur per dag werkt is de Herbst een zeer effectieve beugel. Ook is de beugel weinig zichtbaar en kan er goed mee worden gesproken. Vaak wordt deze beugel opgevolgd door een vaste beugel.

Met de Herbst beugel kan je gewoon praten, eten en drinken. Wees wel voorzichtig met het eten van hard en taai voedsel.

Hyrax:
Als de bovenkaak te smal is ten opzichte van de onderkaak wordt er een Hyrax geplaatst. Dit is een metalen beugel over het gehemelte die met ringetjes om de kiezen vastzit. In het midden van deze beugel zit een schroef. Door middel van een speciaal sleuteltje kan er aan de schroef gedraaid worden. Zo komt er spanning op de beugel te staan, zodat de bovenkaak verbreed wordt.

Palatinale bar:
Een palatinale bar is een dikke draad, welke aan de binnenzijde van de grote kiezen in de bovenkaak wordt bevestigd en langs het verhemelte de ene kies met de andere kies verbindt. Hiermee kan een draaiende of een expanderende kracht uitgeoefend worden op de kiezen. Vaak wordt de palatinale bar slechts voor een paar maanden gebruikt. Hij blijft continu in je mond en kan er tussentijds niet door jou zelf uitgehaald worden. Dus met eten, drinken, praten en tandenpoetsen kan het in het begin een beetje vervelend zijn. Meestal ben je er na een paar dagen wel aan gewend. In het begin zal je voelen dat er kracht op je kiezen wordt uitgeoefend, de kiezen zullen de eerste week best wel gevoelig zijn. Zodra er beweging in je kiezen komt, gaan de kiezen wat losser staan en is de gevoeligheid vaak verdwenen.

Vaste apparatuur:
Bij het plaatsen van vaste apparatuur wordt op elke tand een (metalen) slotje (bracket) geplakt en om de kiezen worden meestal ringetjes (bandjes) geplaatst. Door de brackets en banden zit een draad. Deze draad zorgt ervoor dat je tanden langzaam gaan verplaatsen. Daarvoor oefent de draad kracht uit op je tanden en kiezen die daardoor vooral de eerste paar dagen wat gevoelig kunnen zijn.

Tegenwoordig zijn er veel ontwikkelingen wat betreft de vaste apparatuur. Zo bestaat er al enige tijd het Incognito systeem. Bij dit systeem worden de brackets aan de binnenzijde van de tanden en kiezen geplaatst. Een fantastische methode om ongezien iets aan uw gebit te verbeteren. Dit is de enige echte onzichtbare beugel, de brackets zijn van buitenaf totaal niet zichtbaar!

Retentie

Aan het einde van de behandeling wordt de beugel verwijderd. Alle slotjes en ringetjes worden uit de mond gehaald en alle lijm wordt verwijderd. De actieve behandeling met vaste apparatuur is daarmee ten einde gekomen. Dit betekent echter niet dat er nu niets meer hoeft te gebeuren. Tijdens de afgelopen behandeling zijn de stand van tanden en kaken gecorrigeerd en is een goed resultaat verkregen. Dit goede resultaat moet echter behouden blijven. Deze ‘vasthoud tijd’ noemen we de ‘retentie periode’. Tanden hebben de tijd nodig om in de nieuwe stand stabiel te blijven, terwijl de omgeving (tong, wangen, lippen) zich aan de nieuwe situatie moet aanpassen. De neiging om terug te lopen neemt langzaam af. Verandering in stand van tanden en kaken treedt echter niet alleen op na een orthodontische behandeling, maar ook bij mensen die geen behandeling hebben gehad. Tanden en kiezen blijven altijd in beweging! Daarom moet de nu geplaatste beugel volgens aanwijzingen worden gedragen.
Er zijn twee soorten retentieapparatuur: losse retainers en vaste spalkjes

Losse retainer:
Dit is een kunsthars verhemelteplaat met enkele draaddelen. Het is de bedoeling dat je deze plaat de eerste maand dag en nacht draagt. Daarna is ‘s avonds en ‘s nachts meestal voldoende. Hoe minder spanning je voelt bij het indoen, hoe minder je hem hoeft te dragen. Blijf hem zolang mogelijk ’s nachts dragen. Wanneer tanden door onvoldoende dragen van de retentiebeugel toch weer gaan verplaatsen, is eenvoudige correctie met deze apparatuur niet mogelijk.

Spalk:
Een spalk wordt aan de binnenzijde van je voortanden vastgeplakt. Je kunt ze het beste zo lang mogelijk laten zitten! Zeker 5 tot 10 jaar en als ze geen problemen geven nog veel langer. Het is moeilijk om de tanden onder de spalk schoon te houden. Zorgvuldige reiniging met tandzijde (floss) en dunne tandenstokers is belangrijk. Uiteindelijk moet iedereen zelf beslissen hoelang hij/zij met de retentie door wil gaan. Wanneer er problemen zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de praktijk.