Informatie

Praktische informatie over privacy, geheimhouding, klanttevredenheid, betalingsvoorwaarden, meningsverschil en de verzekering.

Privacyregeling en geheimhouding

Voor een goede orthodontische behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt een tandheelkundig dossier samen te stellen. In ons privacy statement kunt u lezen hoe wij met patiëntgegevens omgaan. Wij baseren ons hierbij op de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de balieassistente en/of de orthodontist.

Betalingsvoorwaarden

De betaling van behandelingen gaat via de factoringmaatschappij Infomedics. Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kunt u veel zaken rondom de betaling van uw rekening snel en eenvoudig regelen. U kunt ook contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Meningsverschil

Indien u een meningsverschil heeft met uw orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen.

Onze praktijk is officieel gecertificeerd volgens de hoge kwaliteitseisen van de ISO 9001 norm. Om een hoge kwaliteit zorg te blijven leveren, doorloopt onze praktijk periodiek een certificeringstraject. Hierdoor waarborgen wij de hoge kwaliteit in onze praktijk en streven wij continue naar verbetering.

Verzekering

Wat vergoedt uw verzekering?

Orthodontie zit niet in het basispakket. Vergoeding voor de orthodontische behandeling is afhankelijk van of u een aanvullende verzekering heeft en welke. Voor een zo volledig mogelijk overzicht van vergoedingen door verschillende ziektekostenverzekeraars:

  • Voor een overzicht van vergoedingen voor orthodontie van verschillende zorgverzekeraars tot 18 jaar, kunt u hier klikken.
  • Voor een overzicht van de vergoedingen voor orthodontie van verschillende zorgverzekeraars vanaf 18 jaar, kunt u hier klikken. Let u hierbij op aanvullende eisen, zoals een wachttijd of medische acceptatie.