Behandelingen

Er worden orthodontische behandelingen uitgevoerd bij patiënten die verwezen zijn door de tandarts of de behandeling vindt plaats op eigen verzoek.

Er is geen wachtlijst en patiënten kunnen snel terecht voor een eerste consult. Een eventueel geïndiceerde behandeling kan na het opstellen van een behandelplan ook vrij snel gestart worden.

Inschrijven nieuwe patiënt
Eerste consult

Tijdens een eerste consult wordt er in de eerste plaats gevraagd naar de reden van uw bezoek. Komt u op advies van uw tandarts of bent u op eigen initiatief gekomen omdat u klachten heeft? Verder wordt er in de mond gekeken of een orthodontische behandeling noodzakelijk is. Het kan zijn dat het beter is om voorlopig niets te doen. Gewoonlijk zal er dan worden afgesproken dat u bijvoorbeeld over een half jaar of een jaar terugkomt. Dit is afhankelijk van verschillende zaken. Hierbij moet u voor kinderen denken aan bv de wisseling van het melkgebit. Maar het kan ook zijn dat andere tandheelkundige zaken voorrang hebben op een orthodontische behandeling. In de meeste gevallen kan een afspraak worden gemaakt voor een meer uitgebreid onderzoek.

Uitgebreid onderzoek

Het uitgebreid onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s, kleurenfoto’s (dia’s) en het scannen van het gebit. Aan de hand van die verkregen gegevens wordt een behandelplan opgesteld. In uitzonderingsgevallen zal besloten worden, na het uitgebreid onderzoek, dat het niet gewenst of verantwoord is tot een behandeling over te gaan.

Bespreken behandelplan

Alle informatie die verkregen is bij het uitgebreid onderzoek wordt bestudeerd door de orthodontist. Aan de hand van deze gegevens wordt een diagnose gesteld en dat vormt de basis van het behandelplan. In het behandelplan staat welke beugel(s) nodig is (zijn) om tot een goed resultaat te komen. Ook zal in dit gesprek naar voren komen hoelang de behandeling ongeveer zal gaan duren en wat de kosten daarvan zullen zijn.

Pijnklachten

Wanneer u een pijnklacht heeft, wacht dan niet tot de volgende controle, maar neem contact met ons op. Bel ons indien mogelijk tussen 8.00 en 10.00 uur of stuur ons een e-mail (info@omvl.nl), zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen.

Buiten de openingstijden kunt u voor spoedklachten contact opnemen met de de Mondzorgpoli op telefoonnummer 088-263 2700. Zie ook de informatie onder SOS op deze website.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, etc.